Powrót

XII Piknik Rowerowy "W Sercu Łużyc"

1. Organizatorem pikniku jest:

 • Gubiński Klub Rowerowy - "LUZ" przy OM PTTK Gubin.
 • 2. Sztab imprezy:

 • komandor rajdu
 • -Anatol Niekraszewicz,
 • z-ca komandora
 • -Mirosław Sikorski
 • logistyka
 • -Kazimierz Walaszko
 • kierownik zawodów - /konkursów/
 • -Iwona Kolińska
 • gospodarz pikniku
 • -Barbara Nazgowicz
 • sprawy organizacyjne
 • -Bartkowiak Grażyna, Konieczka Andrzej, Jadwiga Kowalska, Aldona Robowska, Dymarczyk Grażyna, Sikorska Krystyna, Romuald Skrzypczak, Antoni Fudali

  3. Celem rajdu jest:

 • aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
 • popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej,
 • poznanie piękna Ziemi Gubińskiej i naszych sąsiadów, okolic Guben,
 • integracja osób uprawiających turystykę kolarską.
 • Przebieg trasy XII Rajdu:

 • – Teren przygraniczny RP i teren przygraniczny Niemiec – długość trasy do 50 km
 • Życzymy wszystkim uczestnikom rajdu miłych wspomnień

  ORGANIZATORZY

  Termin i miejsce rajdu:
  Impreza odbędzie się w dniach 24- 26. czerwca 2016 r. Bazą jest Stanica Wodna PTTK Kosarzyn, 66-620 Gubin.
  Wpłata na rzecz organizatora:
 • członkowie OM PTTK – 20 zł.
 • członkowie PTTK – 35 zł.
 • Sympatycy - 40 zł
 • Baza noclegowa:
 • pole namiotowe (10 zł./osobę) przy Stanicy Wodnej PTTK w Kosarzynie, (prysznic, kuchnia).
 • istnieje możliwość noclegu w domkach campingowych na terenie przyległego ośrodka, odpłatność 30 zł/ os. za dobę, w pokojach 2- i 4- osobowych. Tel. 683599803
 • Warunki uczestnictwa w pikniku:
 • dokonanie zgłoszenia wraz z dokonaniem wpłaty na rzecz organizatora imprezy na konto nr: 22 8371 1019 4200 0619 2000 0010, PTTK OM Gubin, 66-620 Gubin, z dopiskiem „XII Rajd W Sercu Łużyc” w terminie do 18.06.2016r.,
 • zgłoszenia można dokonać również drogą elektroniczną pttkomgubin_xl@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 791930042,
 • w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, nr legitymacji PTTK, nr telefonu kontaktowego
 • Informacje dodatkowe:
  można uzyskać pod numerem tel. 605 531 426 lub 791930042

  Gwarancje organizatorów


  • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • posiłek turystyczny na trasie,
  • biesiada, kiełbaski na ognisko,
  • udział w konkursach sprawnościowych,
  • pieczątka zlotowa,
  • znaczek okolicznościowy,
  • potwierdzenia do KOT i Odznak Krajoznawczych,
  • noclegi w namiotach z własnym sprzętem biwakowym,
  • możliwość noclegu /bez kpl. pościeli i kocy /pomieszczenia Stanicy Kosarzyn PTTK/,
  • możliwość noclegu w domkach na terenie przyległego ośrodka (kontakt osobisty z właścicielem na tel. 68 359-98-03)

  Program imprezy


  24 czerwiec 2016 (piątek):
  1. godz. 16.00 przyjęcie uczestników Rajdu w Stanicy Wodnej OM PTTK Gubin w Kosarzynie, czas wolny,
  2. godz. 19.00 zapoznanie uczestników Rajdu z programem imprezy przy ognisku, poczęstunek, piosenki biesiadne.

  25 czerwiec 2016 (sobota)
  1. godz. 9.00 – wyjazd na trasę,
  2. godz. 17.00 - powrót z trasy, czas wolny,
  3. godz. 18.00 - ognisko, zabawy integracyjne, poczęstunek, konkursy, potańcówka,

  26 czerwiec 2016 (niedziela)
  1. godz. 9.00 – śniadanie we własnym zakresie
  2. godz. 10.00 – podsumowanie rajdu, wręczenie nagród i upominków
  3. plażowanie, wyjazd uczestników do miejsca zamieszkania  Obowiązki

  uczestnika rajdu- regulamin rajdu


  Pkt. 1

  posiadanie dokumentu tożsamości, /obowiązkowo dowodu osobistego lub paszportu, legitymacji PTTK dot. członków/

  Pkt. 2

  posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

  Pkt. 3

  opłacona skła21:34 2016-05-23dka członkowska za rok 2016 r.- posiadanie legitymacji PTTK do wglądu,

  Pkt. 4

  przestrzeganie przepisów ruch drogowego, przepisów bhp, p.poż, karty turysty,

  Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu osobom trzecim. A uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.
 • Członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu od NNW i OC zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Sekretarza Generalnego PTTK, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Nieobecność na zlocie nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 • Rajd nie posiada charakteru komercyjnego.
 • mpreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy dokonują jedynie wpłaty na organizację imprezy.